Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kostnadsmodeller for transport og logistikk – basisår 2012

Kostnadsmodeller for transport og logistikk – basisår 2012

Forfattere: Stein Erik Grønland
Rapportnr: 1435/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1661-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

En viktig komponent i den nasjonale godstransportmodellen er kostnadsmodellene for de ulike transportmidler. Denne rapporten er dokumentasjon på de ulike kostnadselementene som brukes og hvilke verdier de har hvis man benytter 2012 som basisår. Kostnadene omfatter fremføringskostnader, terminalkostnader, og også øvrige logistikkostnader som inngår i modellen. Kystverket har i forbindelse med ulike analyser også fått utviklet kostnadsmodeller for en del skipstyper utover de som brukes i godstransportmodellen og disse er også dokumentert i rapporten.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger