Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kostnader og effektivitet i norske trafikkhavner

Kostnader og effektivitet i norske trafikkhavner

Forfattere: Rolv Lea, Jan Erik Lindjord
Rapportnr: 344/1996
ISBN: 82-7133-995-8
Språk: Norwegian

Formålet med prosjektet har vært å få bedre kunnskap om kostnader og effektivitet i norske trafikkhavner. Metoden har vært å sammenligne kostnader i ulike havner, supplert med dybdein-tervjuer. Resultatene viser at det er betydelige kostnadsforskjeller ved lasting og lossing av ulike godsslag. Fra 2/3 til 3/4 av de vareavhengige las-te- og lossekostnadene betales av transportkjøper. Øst-norske havner har betydelig lavere vareav-hengige laste- og lossekostnader enn havner i særlig i Vest-Norge. Dette skyldes blant annet anløpsmønsteret på vestkysten. Sentralhavnene har høyere vareavhengige laste- og lossekostna-der enn de øvrige havnene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger