Du er her

Kostnader i havneterminaler

Forfattere: Stein Erik Grønland, Kenneth Løvold Rødseth
Rapportnr: 1672/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2196-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Prosjektet har tatt for seg klassifiseringen av havner i Nasjonal Godsmodell (NGM). Klassifiseringen brukes i modellen i dag for differensiering av kostnader mellom de ulike havner. Prosjektet har benyttet data fra det tidligere TØI prosjektet Export som et grunnlag for beregning av produktiviteten i det som er betegnet kvartalshavner, for ulike skipstyper og skipsstørrelser. Analysen ga at systemet for klassifiseringen av havner er beholdt. For containerskip er det lagt til en klasse. For containerskip, stykkgodsskip og kjøleskip er det foretatt reklassifisering av enkelte havner. For alle skipstyper er det foretatt justeringer i forutsetningene for produktivitet i kostnadsmodellen i NGM. For alle havner er det lagt inn nye verdier for vareavgifter for de ulike varegruppene. Resultatene fra prosjektet er implementert i NGM.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger