Du er her

Short Trips in European Countries

Forfattere: Trygve Solheim, Ingunn Stangeby
Rapportnr: 369/1997
ISBN: 82-480-0022-2
Språk: English
Vedlegg Hele rapporten

Rapporten er laget i tilknytning til EU-prosjektet WALCYNG og sammenlikner reisevaner i en rekke europeiske land. Det er grenser for hvor langt folk er villige til å gå og sykle. Grensen ligger på omkring 1-2 km for gange og 3-5 km for sykling. Gang- og sykkelturer er mer enn rene framkomstmidler. Turen er ofte et mål i seg selv. Bilen er i langt større grad et rent transportmiddel. Mange korte gang- og sykkelturer er fritidsturer eller handlereiser. Formålet med korte bilturer er ofte handling eller å hente eller bringe andre. Kvinner går mer enn menn, men i de fleste land sykler menn mer enn kvinner. Menn kjører mer bil enn kvinner. De som er unge går og sykler mer enn eldre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger