Du er her

Short Trips in European Countries

Forfattere: Trygve Solheim, Ingunn Stangeby
Rapportnr: 369/1997
ISBN: 82-480-0022-2
Språk: English
Vedlegg Hele rapporten

Rapporten er laget i tilknytning til EU-prosjektet WALCYNG og sammenlikner reisevaner i en rekke europeiske land. Det er grenser for hvor langt folk er villige til å gå og sykle. Grensen ligger på omkring 1-2 km for gange og 3-5 km for sykling. Gang- og sykkelturer er mer enn rene framkomstmidler. Turen er ofte et mål i seg selv. Bilen er i langt større grad et rent transportmiddel. Mange korte gang- og sykkelturer er fritidsturer eller handlereiser. Formålet med korte bilturer er ofte handling eller å hente eller bringe andre. Kvinner går mer enn menn, men i de fleste land sykler menn mer enn kvinner. Menn kjører mer bil enn kvinner. De som er unge går og sykler mer enn eldre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger