Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Køprising i et miljøperspektiv : en simulering av tidsdifferensierte bompenger i Oslo

Køprising i et miljøperspektiv : en simulering av tidsdifferensierte bompenger i Oslo

Forfattere: Odd I Larsen, Jens Rekdal
Rapportnr: 324/1996
ISBN: 82-7133-970-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Differensierte bompengesatser med høye takster i rushtiden og lavere takster ellers, eventuelt ingen betaling på kveldstid og i helger bør være et kostnadseffektivt tiltak for å redusere luftforurensing fra veitrafikk i Oslo. En transportmodell for Oslo/Akershus er benyttet til å studere 2 bompengeopplegg med differensierte satser. Ytterligere to alternativer får vi ved å kombinere de to første med en sterk forbedring av kollektivtilbudet. Resultatene viser at man bl a kan oppnå 23-28 % reduksjon i veitrafikkens forbruk av drivstoff innenfor Ring 2 i rushtiden. Vi får altså en relativt stor reduksjon der hvor man i dag - i tid og rom - har de største konsentrasjoner av forurensing. Samtidig oppnås transportøkonomiske gevinster i form av bedre fremkommelighet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger