Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll.

Kontroll av bremser på tyngre kjøretøy ved teknisk utekontroll.

Forfattere: Per G Karlsen
Rapportnr: 701/2004
ISBN: 82-480-0407-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Ifølge EU direktiv 2000/30/EC er det ikke tilstrekkelig med en årlig periodisk teknisk kontroll av nyttekjøretøy, for å sikre at de er i trafikksikker stand. Det er vedtatt at bl a. bremsene også skal kontrolleres ved tekniske utekontroller. Vegdirektoratet har utarbeidet en veiledning for denne kontrollen. Basert på kontrolI av 164 tunge kjøretøy har vi gitt en oversikt over antall kjøretøy med feil på bremsene og foretatt en vurdering av kontrollmetoder, kriterier for anmerkning og eventuelt kjøreforbud. En forutsetning ved utekontroller, er at de bør være enkle og tilpasset tilgjengelig utstyr på kontrollstedene uten for stort tidsforbruk. Basert på de kontrollerte kjøretøy, har vi vurdert og anbefalt alternative metoder og kriterier for å avdekke kjøretøy med feil på bremsene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger