Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Konseptvalgsutredninger og samfunnsøkonomiske analyser

Konseptvalgsutredninger og samfunnsøkonomiske analyser

Forfattere: Harald Minken, Odd I Larsen, John Håvard Braute, Stein Berntsen, Thorleif Sunde
Rapportnr: 1011/2009
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0962-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

På oppdrag av Statens vegvesen og Jernbaneverket har vi vurdert behovet for egne metoder og verktøy for samfunnsøkonomiske analyser på konseptvalgsstadiet. Vår hovedkonklusjon er at eksisterende modeller og beregningsverktøy er velegnet også for dette formålet. Det trengs imidlertid opplæring. For øvrig kan det trenges videre modellutvikling for storbyområdene. Usikkerhetsanalyse og finansieringsanalyse må inngå i konseptvalgsutredningen. Endelig trengs det avklaring av spørsmål vedrørende endelig rangering og anbefaling av alternativ, hvordan systematisk usikkerhet skal gjenspeiles i nyttekostnadsanalysen, og NTP-målenes plass i konseptvalgsutredningen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger