Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Konsekvensvurdering for utbygging av Torggata 5 i Askim

Konsekvensvurdering for utbygging av Torggata 5 i Askim

Forfattere: Kjersti Visnes Øksenholt
Rapportnr: 1355/2014
ISBN: 978-82-480-1570-3
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1569-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Vi har analysert sannsynlige konsekvenser av utbyggingen av Torggata 5 på fem ulike kriterier. Torggata 5 er en sentralt beliggende tomt i Askim, som oppdragsgiver ønsker å bygge ut med 177 leiligheter. Beboerne i Torggata 5 kan forventes å ha gjennomsnittlig lavere kjøretøykilometer (kjtkm) per person sammenlignet med andre personer bosatt i kommunen, samt å være mindre bilavhengig. Utbyggingen vil også kunne bidra til et mer levende sentrum, både ved å øke kundemassen i umiddelbar nærhet og ved at beboerne i større grad ferdes gjennom sentrum til fots eller på sykkel i forbindelse med daglige gjøremål.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger