Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Konsekvenser ved flytting av fergeterminal i Larvik havn

Konsekvenser ved flytting av fergeterminal i Larvik havn

Forfattere: Rolv Lea
Rapportnr: 1029/1996
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Transportøkonomisk institutt har vurdert konsekvenser av å flytte fergeterminalen i Indre havn i Larvik til henholdsvis Revet, Fritzøekaien eller ut av Larvik kommune. Ingen av alternativene anbefales. Dagens lokalisering i Indre havn anbefales opprettholdt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger