Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kollektivtransportens økonomiske rammebetingelser og utviklingstrekk. Alternativ finansiering av transport i by - Delrapport 3

Kollektivtransportens økonomiske rammebetingelser og utviklingstrekk. Alternativ finansiering av transport i by - Delrapport 3

Forfattere: Bård Norheim
Rapportnr: 752/2004
ISBN: 82-480-0464-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten ser på konsekvensene av endrede økonomiske rammebetingelser for kollektivtransporten i de seks største byområdene i Norge for perioden 1986 til 2002. Tilskuddsnivået i disse byene ligger blant de laveste i Europa. Tidligere partielle analyser av kollektivmarkedet har trolig undervurdert prisfølsomheten blant trafikantene, fordi disse analysene ikke tar hensyn til at takstene også er med på å finansiere et bedre tilbud. Analysene viser også at den langsiktige effekten av et tilskuddskutt kan være opptil 50 prosent høyere enn den kortsiktige, når en tar hensyn til disse ringvirkningene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger