Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kollektivtransport. Praktisk evalueringsveileder for tiltakspakker i byer

Kollektivtransport. Praktisk evalueringsveileder for tiltakspakker i byer

Forfattere: Heidi Renolen
Rapportnr: 388/1998
ISBN: 82-480-0044-3
Språk: Norwegian

Rapporten er en praktisk veileder for evaluering av tiltakspakker i byer. Veilederen viser det felles evalueringsopplegget som Samferdselsdepartementet krever av forsøkssteder som har fått bevilgning over Statsbudsjettets kap 1301, post 70. Ved å legge opp til ensartede evalueringer, får man et bedre datagrunnlag for å vurdere effekten av pakker av kollektivtiltak og gjøre sammenligninger mellom ulike områder. Rapporten forsøker å gi en enkel og kortfattet oversikt over evalueringsopplegget, som består av panelundersøkelse (reisevaner, holdninger og kunnskap) blant et representativt utvalg av befolkningen over 15 år, og brukerundersøkelser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger