Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kollektivtransport. Praktisk evalueringsveileder for tiltakspakker i byer

Kollektivtransport. Praktisk evalueringsveileder for tiltakspakker i byer

Forfattere: Heidi Renolen
Rapportnr: 388/1998
ISBN: 82-480-0044-3
Språk: Norwegian

Rapporten er en praktisk veileder for evaluering av tiltakspakker i byer. Veilederen viser det felles evalueringsopplegget som Samferdselsdepartementet krever av forsøkssteder som har fått bevilgning over Statsbudsjettets kap 1301, post 70. Ved å legge opp til ensartede evalueringer, får man et bedre datagrunnlag for å vurdere effekten av pakker av kollektivtiltak og gjøre sammenligninger mellom ulike områder. Rapporten forsøker å gi en enkel og kortfattet oversikt over evalueringsopplegget, som består av panelundersøkelse (reisevaner, holdninger og kunnskap) blant et representativt utvalg av befolkningen over 15 år, og brukerundersøkelser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger