Du er her

Kollektivplan for Telemark

Forfattere: Tanja Loftsgarden, Gustav Nielsen, Jan U Hanssen, Annelene Holden Hoff
Rapportnr: 1146/2011
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1224-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Kollektivplan for Telemark er et styringsdokument for Telemark fylkeskommunes satsing på kollektivtransport. Fylkeskommunen har som mål å øke andelen kollektivreisende i fylket ved å utvikle et effektivt og attraktivt kollektivtilbud. Planen gir føringer for utviklingen både i et kortsiktig perspektiv mot 2013 og i et framtidsperspektiv mot 2020. Planen beskriver rammebetingelser som må være til stede og tiltak som må gjennomføres i fylket for å oppnå målene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger