Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kollektivalternativene i Tønsbergpakken. Bidrag til konsekvensutredningen.

Kollektivalternativene i Tønsbergpakken. Bidrag til konsekvensutredningen.

Forfattere: Nils Vibe, Katrine Næss Kjørstad, Åse Nossum, Alberte Ruud
Rapportnr: 698/2004
ISBN: 82-480-0403-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten utgjør TØIs bidrag til arbeidet med kollektivalternativene i konsekvensutredningen for Tønsbergpakken. Rapporten består av fire deler: 1) En statusbeskrivelse av reisevaner og persontransport i Tønsbergområdet med utredning av potensialet for økt kollektivandel, sykling og gange. 2) Dokumentasjon av undersøkelse blant busspassasjerer. 3) Dokumentasjon av preferanseanalyse blant busspassasjerer, syklister og bilister. 4) Forslag til nytt ruteopplegg for bussene i Tønsbergområdet med beregning av effekter av det nye tilbudet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger