Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Klima- og miljøvennlig transport frem mot 2025 Vurderinger av mulige teknologiske løsninger for buss

Klima- og miljøvennlig transport frem mot 2025 Vurderinger av mulige teknologiske løsninger for buss

Forfattere: Rolf Hagman, Astrid Helene Amundsen, Mikaela Ranta, Nils-Olof Nylund
Rapportnr: 1571/2017
ISBN: 978-82-480-2051-6
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2050-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Ambisjonene når det gjelder miljø- og klimavennlig transport er høye i Norge. Vår vurdering er at elbusser nå og frem mot 2025 med stor sannsynlighet vil gi mest nytte i forhold til kostnadene. Hurtiglading ved endestasjonene er en investering som vil bli lønnsom ved kommende overganger til full bruk av elbusser i norske byer. Biodrivstoffer til dieselmotorer vil sammen med ″biogass″ være fornybare drivstoffer som egner seg for busstransport på lengre strekninger. En forutsetning for bruk av biodrivstoffer er at de oppfyller de omfattende og til enhver tid gjeldende bærekraftkriteriene til EU. Såkalte avanserte biodrivstoffer som oppfyller de strengeste fremtidige bærekraftkriteriene blir foreløpig ikke produsert i Norge. Økonomisk konkurransedyktig produksjon og å få opp tilstrekkelige produksjonsvolumer er utfordringer ved satsing på biodrivstoffer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger