Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kjøretøyers driftskostnader. Fra kjørekostnadshåndboken til EFFEKT 5.0

Kjøretøyers driftskostnader. Fra kjørekostnadshåndboken til EFFEKT 5.0

Forfattere: Arild Ragnøy
Rapportnr: 1082/1997
Språk: Norwegian

Dokumentet oppsummerer arbeidet med revisjon av Kjørekostnadshåndbokens kapittel om kjøre-tøyers driftskostnader. Endringer i begrepsbruk og inngangsvariable forklares samtidig som de nye beregningsmodellene gjennomgås. De nye modellene er en del av EFFEKT-programmet for nytte-/kostnadsanalyser i Statens vegvesen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger