Du er her

Kjøretøyenes demografi

Forfattere: Lasse Fridstrøm
Rapportnr: 1888/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1933-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Den norske kjøretøyparken beskrives ved hjelp av begreper og metoder hentet fra befolkningslæren. En beregner alderspyramider, overlevelsesrater, levetid, årlig trafikkarbeid og energibruk, resirkulering av elbilbatterier, samt utslipp til luft. Kjøretøyene er inndelt i registreringsklasser og dessuten etter alder, drivlinje og vekt. Den forventede levetiden på norske skilt er beregnet til drøyt 16 år for bensindrevne personbiler og ca. 18 år for dieseldrevne. Varebilene og lastebilene lever i gjennomsnitt i ca. 13 år i Norge og trekkvognene for semitrailer i rundt 8 år. Mange av disse bilene blir avregistrert og solgt til utlandet lenge før de vrakes. I 2020 og 2021 har det også vært en betydelig eksport av brukte batterielektriske varebiler. Bussene har en levetid på drøyt 11 år i Norge. Lengst levetid har de dieseldrevne bobilene, med over 30 år. Beregningene er gjort ved hjelp av regnearkmodellen BIG.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger