Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kjøpesentre - lokalisering og bruk. En undersøkelse av Ski storsenter og Vinterbro senter med fokus på marked og transport

Kjøpesentre - lokalisering og bruk. En undersøkelse av Ski storsenter og Vinterbro senter med fokus på marked og transport

Forfattere: Jan U Hanssen, Olav Fosli
Rapportnr: 394/1998
ISBN: 82-480-0051-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Folloregionen syd for Oslo består av 7 kommuner med til sammen ca 100 000 innbyggere. I løpet av ett år åpnet to nye kjøpesentre på ca 25 000 m2 hver. Besøkende i Ski sentrum, Ski storsenter og Vinterbro senter har blitt intervjuet i tre faser fra 1994 til 1997. Med grunnlag i en database på mer enn 6000 intervjuer (samt trafikktellinger) beskrives hvem som er brukere av tilbudene de ulike stedene, hva de gjør når de er der, deres transportmåte til og fra, m.v. Resultatene viser at influensomland og transportmiddelvalg har sammenheng med hvor handels- og servicetilbudene er lokalisert i forhold til bosettingsmønster og transportsystem.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger