Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kartlegging av kjøretøybranner i norske vegtunneler 2008-2015

Kartlegging av kjøretøybranner i norske vegtunneler 2008-2015

Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Karen Ranestad, Beate Elvebakk, Sunniva Frislid Meyer
Rapportnr: 1542/2016
ISBN: 978-82-480-1828-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1821-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det er godt over 1100 vegtunneler i Norge. Rapporten kartlegger og beskriver kjennetegn ved vegtunnelbranner og branntilløp i norske vegtunneler i perioden 2008-2015. Følgende kilder er brukt: 1) Vegloggen som er Vegtrafikksentralenes (VTS) system for å logge hendelser på veg. 2) VTS-personale, 3) ansatte i Statens vegvesen som jobber med tunnelsikkerhet, herunder brannvernansvarlige og sikkerhetsansvarlige, 4) brannvesen og 5) nyhetsarkiver. Det gjennomsnittlige antall branner i norske vegtunneler er 23,5 per år per 1134 tunnelkilometer. Det gjennomsnittlige antall tilløp er 14,4 per år per 1134 tunnelkilometer. Resultatene viser at undersjøiske vegtunneler er betydelig overrepresentert i statistikken over branner og tilløp i kjøretøy i norske vegtunneler. Tunge kjøretøy (>3,5 t) er overrepresentert i brannene i undersjøiske vegtunneler, og tekniske problemer var den hyppigste årsaken.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger