Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kartlegging av kjøretøybranner i norske vegtunneler 2008-2011

Kartlegging av kjøretøybranner i norske vegtunneler 2008-2011

Forfattere: Tor-Olav Nævestad, Sunniva Frislid Meyer
Rapportnr: 1205/2012
ISBN: 978-82-480-1342-6
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1338-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det er godt over 1000 vegtunneler i Norge. Rapporten kartlegger og beskriver kjennetegn ved vegtunnelbranner og branntilløp i norske vegtunneler i de siste 10 årene. Følgende kilder er brukt: 1) Vegloggen og Merkur som er Vegtrafikksentralenes (VTS) system for å logge hendelser på veg. 2) VTS-personale, 3) ansatte i Statens vegvesen som jobber med tunnelsikkerhet, herunder brannvernansvarlige og sikkerhets¬ansvarlige, 4) brannvesen og 5) nyhetsarkiver. Det gjennomsnittlige antallet branner i norske vegtunneler er 21,25 per år per 1000 tunneler. Det gjennomsnittlige antallet tilløp er 12,5 per år per 1000 tunneler. Resultatene viser at undersjøiske vegtunneler er betydelig overrepresentert i statistikken over branner og tilløp i kjøretøy i norske vegtunneler. Tunge kjøretøy er overrepresentert i brannene i undersjøiske vegtunneler, og tekniske problemer var den hyppigste årsaken.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger