Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kan elsparkesykler redusere bilkjøring? Et eksperiment

Reducing car use through e-scooters: A nudging experiment

Forfattere: Bjørn Gjerde Johansen
Rapportnr: 1875/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1921-3
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Sommeren 2021 gjennomførte selskapet Bolt eksperimenter i flere europeiske byer, hvor de endret app-informasjon for å påvirke brukere til å velge delte elsparkesykler istedenfor ridehailing (en taxitjeneste). Dersom app-sesjonen oppfylte visse kriterier, ville brukerne få opp et elsparkesykkel¬alternativ i ridehailing-delen av appen. Denne rapporten analyserer data fra disse eksperimentene. Vi finner at brukerne som fikk endret app-informasjonen hadde en signifikant høyere sannsynlighet for å velge elsparkesykler i så å si alle eksperimentene. Denne økningen utgjør 0,4-3 prosentpoeng, tilsvarende en 40-200 prosents økning sammenlignet med kontrollgruppen. I Oslo, hvor resultatene er sterkest, finner vi at minst 55 prosent av elsparkesykkelturene eksperimentet genererte erstattet ridehailingturer. Resultatene demonstrerer at endring av informasjon i multimodale brukergrensesnitt kan være et effektivt virkemiddel for å redusere bilkjøring, uten å medføre kostnader for brukeren.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger