Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kampflybase Ørland – støyisolering av bolig. Prinsipper for nyttekostnadsanalyser og verdsetting av støyreduksjoner

Kampflybase Ørland – støyisolering av bolig. Prinsipper for nyttekostnadsanalyser og verdsetting av støyreduksjoner

Forfattere: Ronny Klæboe, Knut Veisten, Astrid Helene Amundsen
Rapportnr: 1486/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1712-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I hht til reguleringsplanene for Ørland skal det gjennomføres støytiltak som sikrer boligene et støynivå som ikke overstiger 30 dBA med mindre dette er bygningsteknisk vanskelig, eller ikke gir et forsvarlig nyttekostnadsforhold. Vi beskriver prinsipper for nyttekostnads-analyser og finner at støygevinsten for en 5 dB støyreduksjon for to personer fra 35 til 30 dBA er på ca. 71 350 2016-kroner. For en leilighet med to personer. Lavere fyringskostnader vil komme i tillegg. I praksis betyr dette at mange av tiltakene ikke vil være samfunnsøkonomisk forsvarlige.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger