Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kampanjemålinger for Østlandsprosjektet - hovedrapport. Effekter av kampanjer for å få flere utenlandske turister til Østlandet via OSL Gardermoen

Kampanjemålinger for Østlandsprosjektet - hovedrapport. Effekter av kampanjer for å få flere utenlandske turister til Østlandet via OSL Gardermoen

Forfattere: Petter Dybedal
Rapportnr: 1048/2009
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1030-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten beskriver hovedresultater fra effektmålinger av ”Østlandsprosjektets” kampanjer for å få flere fritidsreisende tyskere, briter og franskmenn til Østlandet med fly. Målingene ble foretatt sommeren 2008, vinteren 2009 og sommeren 2009 ved spørreundersøkelser blant avreisende passasjerer fra Oslo lufthavn Gardermoen (OSL). De som hadde sett minst ett kampanjeelement og dessuten bestilt reisen etter kampanjestart, utgjør i snitt bare 15 % av de feriereisende utenlandske passasjerene på de aktuelle rutene. Blant disse var 27 % av tyske reisende, 12 % av britiske reisende og 9 % av franske reisende helt enige i at kampanjen var avgjørende for reisebeslutningen. Det var ca 45 % av alle som var helt eller litt enige i at kampanjen var avgjørende.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger