Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Internasjonal turisme : utvalgte papers fra det 3.nordiske forskersymposium i turisme, Oslo 19-21 oktober 1994

Internasjonal turisme : utvalgte papers fra det 3.nordiske forskersymposium i turisme, Oslo 19-21 oktober 1994

Forfattere: Jens Kristian Steen Jacobsen
Rapportnr: 308/1995
ISBN: 82-7133-952-4
Språk: Norwegian

Rapporten er en samling av 7 utvalgte papers presentert på "Det 3 .nordiske forskersymposium i turisme" i Oslo 19.-21. Oktober 1994. Bidragene handler om aspekter ved internasjonal turisme, eksempelvis turisme som næring, begivenheter og internasjonal markedsføring av reiseliv.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger