Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Intelligente transportsystemer ( ITS ): En oversikt over effekter på atferd og ulykker.

Intelligente transportsystemer ( ITS ): En oversikt over effekter på atferd og ulykker.

Forfattere: Truls Vaa
Rapportnr: 845/2006
ISBN: 82-480-0658-1
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0660-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten gir en systematisk oversikt over Intelligente transportsystemer (ITS) mht effekt-variabler, evalueringsmetoder, utvalg og effekter på atferd og/eller ulykker. De ITS-systemene som behandles, varierer i stor grad mht utbredelse og anvendelse. For blokkeringsfrie bremser (ABS), som ble introdusert for om lag 20 år siden, foreligger det omfattende evalueringsstudier basert på meta-analyse og gode estimater for effekten på ulykker. Derimot finnes det foreløpig ingen studier av effekt av AlkoLock i virkelig trafikk. De mest omfattende evalueringer er gjort for ABS, Intelligent Speed Adaptation (ISA) og flere typer av variable skilt. IT-systemers effekter på antallet ulykker gjort ved evalueringsstudier i virkelig trafikk foreligger for automatisk datalogger ("Black box"), ABS, ATK (automatisk trafikkontroll), ESC (Electronic Stability Control), individuell eller kollektiv tilbakemelding av fart, fotgjengervarsling, tidslukevarsling og variable skilt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger