Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Integrerte modeller for arealbruk, transport og miljø

Integrerte modeller for arealbruk, transport og miljø

Forfattere: Farideh Ramjerdi Trond Jensen, Lars Rand
Rapportnr: 304/1995
ISBN: 82-7133-945-1
Språk: Norwegian

Denne rapporten gir en oversikt over sammenhengen mellom arealbruk, transport og miljø og hvordan dette håndteres i dagens integrerte transport- og arealbruksmodeller. Noen operasjonelle transport- og arealbruksmodeller er beskrevet i rapporten. Denne studien tyder på at modellene utgjør et viktig planleggingsverktøy som vil være nyttig ved virkningsanalyser om sammenhengen mellom transport og arealbruk og konsekvenser for miljøet i byområder.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger