Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Institusjonelle forutsetninger for en miljørettet samferdselspolitikk : mulighetene for å iverksette miljøstrategien i lokale transportplaner (TP10)

Institusjonelle forutsetninger for en miljørettet samferdselspolitikk : mulighetene for å iverksette miljøstrategien i lokale transportplaner (TP10)

Forfattere: Inger Spangen
Rapportnr: 306/1995
ISBN: 82-7133-950-8
Språk: Norwegian

I de lokale transportplanene for de ti største byene i Norge ble det utarbeidet flere strategier, blant annet en miljø-strategi. Denne rapporten går gjennom de institusjonelle rammebetingelsene for å iverksette tiltakene i miljøstrategien, og for å koordinere tiltakene til en samlet politikk. Både i lovverket, i organiseringen av arbeidet, i finansierings-systemene og i plan- og budsjett-systemene er det hinder for å gjennom-føre tiltakene. En case-studie i Drammen viser at de institusjonelle for-holdene har spilt en rolle, men at også politiske valg gjør det vanskelig å iverksette miljøstrategien.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger