Du er her

Innfartsparkering og brukerbetaling

Forfattere: Njål Nore, Jan U Hanssen
Rapportnr: 1364/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1581-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Innfartsparkering fungerer som ett av flere elementer i et samlet kollektivsystem, hvor publikum tilpasser seg kostnader og tidsbruk ved alternative reisemåter. Et betalingssystem vil påvirke etterspørselen og bidra til at det alltid er mulig å få en ledig P-plass, fordi flere velger å gå, sykle eller benytte matebuss til stasjonen. Et system basert på betaling for faktisk bruk, stimulerer til bedre utnyttelse av P-kapasiteten enn et system basert på betaling per måned. I de sentrale delene av et byområdet kan det være aktuelt å organisere innfartsparkering som del av det ordinære parkeringstilbudet som sambruksanlegg.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger