Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Innfartsparkering og betaling. Før- og etteranalyser av jernbanens innfartsparkeringsplasser

Innfartsparkering og betaling. Før- og etteranalyser av jernbanens innfartsparkeringsplasser

Forfattere: Erik Bjørnson Lunke, Jan U Hanssen
Rapportnr: 1749/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0932-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Innfartsparkering som mobilitetstiltak er omdiskutert. På én side gir tilbudet en økt mulighet til å reise kollektivt, også for de som bor langt unna en kollektivholdeplass. På den annen side blir det for mange lettere å bruke bil på deler av en reise som man ellers ville foretatt til fots, med sykkel eller kollektivtransport. I denne rapporten undersøker vi om parkeringsavgift bidrar til en endring i bruken av innfartsparkeringsplassene ved femten jernbanestasjoner i Norge. Resultatene viser at avgift har en klart avvisende effekt og at etterspørselen etter parkering går ned i de aller fleste tilfeller. Samtidig har ikke avgiften ført til en endring i influensområdet til parkeringsplassene. Bruksmønsteret og avstanden brukerne tilbakelegger er uendret.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger