Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Innbyggernes reiser i Hønefossområdet og Ål. Analyse av to reisevaneundersøkelser

Innbyggernes reiser i Hønefossområdet og Ål. Analyse av to reisevaneundersøkelser

Forfattere: Alberte Ruud, Unni B Lodden
Rapportnr: 524/2001
ISBN: 82-480-0205-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Resultatene viser at tilgangen til bil er god i begge områder, og at de fleste reiser foregår med bil. Kollektivandelen er høyere i Hønefossområdet enn i Ål, andelen er henholdsvis 6 og 2 prosent. Transportmiddelbruken varierer med formål. Kollektivandelen er høyest på skolereiser, mens bilbruken er høyest på tjenestereiser og reiser for å følge/hente andre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger