Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Infrastrukturproblemer i transport. En studie av konsekvenser for næringslivet

Infrastrukturproblemer i transport. En studie av konsekvenser for næringslivet

Forfattere: Johanna Ludvigsen, Petter Dybedal, Vidar Nergård:
Rapportnr: 548/2001
ISBN: 82-480-0233-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne studien konkluderer med at dagens transportinfrastruktur ikke oppfyller næringslivets krav til effektiv levering av gods i Norge og til utlandet. Resultatene viser at alvorlige mangler ved dagens transportinfrastruktur fører til en rekke driftsmessige, økonomiske, markedsmessige og sosiale ulemper for bedriftene i undersøkelsen. For å opprettholde det nivået på leveransedyktighet som markedet forlanger, må bedriftene bruke betydelige mengder av materielle og menneskelig ressurser som ellers kunne ha blitt brukt til å løse andre operative og/eller strategiske oppgaver.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger