Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Informasjonsbearbeiding og beslutningstaking: En gjennomgang av litteratur med eksempler fra trafikk

Informasjonsbearbeiding og beslutningstaking: En gjennomgang av litteratur med eksempler fra trafikk

Forfattere: Kari Midtland, Alf Glad
Rapportnr: 1091/1998
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Litteratur som tar opp ulike sider ved informasjons-bearbeiding og atferd er gjennomgått. Teorier for informasjonsmottak og –bearbeiding presenteres. Det blir pekt på feil som kan oppstå i informasjonsbearbeidingen og konsekvensene av slike for atferden. Eksempler fra trafikken der slike feil kan oppstå er trukket fram. Feilhandlinger blant førere kan antakelig i hovedsak knyttes til overbelastning av den mentale kapasiteten når informasjonen bearbeides bevisst og kontrollert eller til automatisert atferd som utløses under gale betingelser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger