Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Informasjonsbearbeiding og beslutningstaking: En gjennomgang av litteratur med eksempler fra trafikk

Informasjonsbearbeiding og beslutningstaking: En gjennomgang av litteratur med eksempler fra trafikk

Forfattere: Kari Midtland, Alf Glad
Rapportnr: 1091/1998
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Litteratur som tar opp ulike sider ved informasjons-bearbeiding og atferd er gjennomgått. Teorier for informasjonsmottak og –bearbeiding presenteres. Det blir pekt på feil som kan oppstå i informasjonsbearbeidingen og konsekvensene av slike for atferden. Eksempler fra trafikken der slike feil kan oppstå er trukket fram. Feilhandlinger blant førere kan antakelig i hovedsak knyttes til overbelastning av den mentale kapasiteten når informasjonen bearbeides bevisst og kontrollert eller til automatisert atferd som utløses under gale betingelser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger