Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Indikatorer for miljøvennlig bytransport - en kunnskapsstatus

Indikatorer for miljøvennlig bytransport - en kunnskapsstatus

Forfattere: Vibeke Nenseth, Gustav Nielsen
Rapportnr: 1029/2009
ISBN: 978-82-480-0996-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0994-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Indikatorer som viser samspillet mellom miljø- og samfunnsutviklingen blir stadig viktigere i en miljøpolitisk sammenheng. Indikatorer kan forenkle og kommunisere komplekse sammenhenger og tendenser og har en antenne- og agendasettende funksjon for nye utviklingstrekk. I prosjektet for "Vegdirektoratets etatsprogram om miljøvennlig bytransport" arbeider TØI med indikatorutvikling og - utvelging, med utgangspunkt i internasjonalt etablerte indikatorsett og modeller. Prosjektet har utarbeidet et forslag til et indikatorsett for miljøvennlig bytransport inndelt i følgende fem hovedbolker: samfunnsmessige drivkrefter, transportfaktorer, miljøfaktorer, transportens konsekvenser for byen og befolkningen, og plan og politikk for miljøvennlig bytransport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger