Du er her

  • > Publikasjoner
  • > IBIS Logitrans. Brukernes vurdering av sanntids ruteinformasjon i Trondheim

IBIS Logitrans. Brukernes vurdering av sanntids ruteinformasjon i Trondheim

Forfattere: Katrine Næss Kjørstad, Unni B Lodden
Rapportnr: 638/2003
ISBN: 82-480-0333-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

På rute 4 i Trondheim er det innført sanntids ruteinformasjon via skjermer på 5 holdeplasser, mulighet for å bestille SMS-varsling via internett. Rapporten gir resultater fra evalueringen av brukernes respons på tiltakene. Sanntids ruteinformasjon på holdeplassene oppleves som nyttig. Ventetiden oppleves som kortere når man har sanntids ruteinformasjon. Sanntids ruteinformasjon via SMS-meldinger eller internett er ikke like nyttige tiltak. De som reiser regelmessig vil ha god nytte av SMS-varslingstjenesten, men slik den er utformet i dag, er den noe tungvint å bruke. De unge har større sannsynlighet for å benytte de nyeste informasjonskildene samtidig som de også i større grad enn eldre benytter seg av rutetabeller. De nye informasjonskanalene erstatter ikke tradisjonelle informasjonskilder, men er et supplement.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger