Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Hvordan utforme selvforsynte boligsatellitter med lav bilavhengighet?

Hvordan utforme selvforsynte boligsatellitter med lav bilavhengighet?

Forfattere: Kjersti Visnes Øksenholt, Anders Tønnesen, Aud Tennøy
Rapportnr: 1530/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1779-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I byer med forventet befolkningsvekst er det gjerne et press fra politisk hold og fra innbyggerne om at nye og eksisterende boligsatellitter utenfor byen bør utvikles. Dette er boligområder som ofte har høy bilavhengighet. I mange tilfeller skjer dette parallelt med kommunale målsettinger om å begrense biltrafikken, og få flere til å gå, sykle og reise kollektivt på daglige reiser. Målet med rapporten er å bidra til bedre kunnskap blant lokale beslutningstakere om hvordan slike boligområder kan og bør utvikles hvis målet er de skal kunne tilby et minimum av handel og service, samt ha muligheter for høye gangandeler innad i boligområdet og mulighet til å få et godt kollektivtilbud. I dette ligger det at handelstilbudet skal være dimensjonert slik at det betjener det lokale markedet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger