Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Hvordan kan myndighetene hjelpe de små transportbedriftene med sikkerhetsstyring?

Hvordan kan myndighetene hjelpe de små transportbedriftene med sikkerhetsstyring?

Forfattere: Tor-Olav Nævestad
Rapportnr: 1484/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1293-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Hovedmålet med den foreliggende rapporten har vært å komme med innspill til hvordan myndighetene (primært Arbeidstilsynet og Statens vegvesen) kan hjelpe små godstransportbedrifter med å få inn tankegangen som ligger i NS-ISO39001:2012 «Styringssystemer for trafikksikkerhet», uten at de nødvendigvis må gå for en full sertifisering. Vi har påpekt at flere aktører enn myndighetene kan legge til rette for økt transportsikkerhet i de små godstransportbedriftene, for eksempel bransjeorganisasjoner, transportkjøpere og ikke minst transportbedriftene selv. Vi har foreslått en tilnærming som vi kaller for sikkerhetsstigen som en mulig fremgangsmåte som kan brukes i dette arbeidet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger