Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Hva tiltakspakkene for kollektivtransport har lært oss

Hva tiltakspakkene for kollektivtransport har lært oss

Forfattere: Katrine Næss Kjørstad, Bård Norheim
Rapportnr: 810/2005
ISBN: 82-480-0585-4
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0585-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten oppsummerer erfaringene med 11 områder som har satset på en offensiv strategi for å bedre kollektivtilbudet. Det er stor variasjon i hvor stor grad tiltakspakkene har lyktes med denne strategien. På kort sikt har denne satsingen gitt 9 prosent flere passasjerer og en samfunnsøkonomisk gevinst på mellom 4 og 20 prosent. Det er særlig økt frekvens som har ført til denne økningen. Samtidig viser analysene en klar asymetrisk effekt; dvs at det er lettere å miste passasjerer når tilbudet forverres enn å skaffe nye når det forbedres. Vi finner også en underliggende negativ trend, som betyr at kollektiv¬transporten vil miste passasjerer hvis de ikke kontinuerlig forbedrer tilbudet. De tiltakspakkene som har satset på kombinerte tiltak, og en aktiv markedsføring, har hatt størst effekt av satsingen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger