Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Hva koster skader pga hjemmeulykker, utdanningsulykker, idrettsulykker og fritidsulykker det norske samfunnet?

Hva koster skader pga hjemmeulykker, utdanningsulykker, idrettsulykker og fritidsulykker det norske samfunnet?

Forfattere: Knut Veisten, Åse Nossum
Rapportnr: 880/2007
ISBN: 978-82-480-0732-6
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0733-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I denne rapporten forsøker man å gi et anslag på hvor mye skader pga hjemmeulykker, utdanningsulykker, idrettsulykker og fritidsulykker koster det norske samfunnet. Kostnadsestimatene er basert på til dels svært usikre tall, spesielt når det gjelder antall skader. Uansett usikkerhet bør estimatene kunne tolkes dit hen at beslutningstakerne, ut i fra en økonomisk vurdering, med relativt stor sikkerhet kan bevilge betydelige ressurser til forebygging av hjemmeulykker, utdanningsulykker, idrettsulykker og fritidsulykker.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger