Du er her

Hva koster et skipsanløp ?

Forfattere: Olav Eidhammer
Rapportnr: 716/2004
ISBN: 82-480-0425-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Formålet med studien har vært å identifisere og kvantifisere forskjellige statlige farledsgebyrer, kommunale havneavgifter og private kostnader ved et skipsanløp. Opplysningene er innhentet gjennom en spørreundersøkelse blant havner, rederier og transportkjøpere. Resultatene viser at gjennomsnittsskipet i undersøkelsen betaler kr 0,55 per BT i kai- og anløpavgifter. Avgiftene fordeler seg med kr 0,33 (60 % per BT på kaiavgiften og kr 0,22 (40 %) per BT på anløpavgiften. I tillegg kommer øvrige skipsanløpsrelaterte kostnader med gjennomsnittlig kr 0,11 per BT per anløp. Vareavgiften er i gjennomsnitt kr 14,60 (kr 9,79-24,80) per tonn for en høyverdivare og kr 8,45 (kr 4,00-18,96) per tonn for en lavverdivare. Statlige farledsgebyrer varierer fra kr 9 266 for et havneanløp av et skip i den minste skipsgruppen (1 000-1 999 BT) til kr 17 295 for et skip i den største skipsgruppen (5 000-5 999 BT).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger