Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service?

Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service?

Forfattere: Aud Tennøy, Odd Midtskog, Kjersti Visnes Øksenholt, Njål Nore
Rapportnr: 1334/2014
ISBN: 978-82-480-1079-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1541-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Mange byer har målsettinger om å styrke sine bysentre, men opplever at sentrum taper markedsandeler til eksterne handleområder. Her fokuserer vi på hvordan sentrum kan vinne tilbake leietakerne som gjør sentrum til et komplett handleområde som trekker mange mennesker til sentrum. Det er gjennomført caseundersøkelser i Hamar, Drammen, Asker og Mosjøen og spørreundersøkelser til plansjefer og sentrumsforeninger i norske bykommuner. Vi fant at gårdeierskapet må omorganiseres og restruktureres dersom sentrum skal kunne bli en mer attraktiv etableringsarena. Stat og fylkeskommune kan bidra med nye verktøy og en tilskuddsordning. Videre må utbygging av handelsarealer utenfor sentrum begrenses, og ny utbygging av boliger, arbeidsplasser og handel styres inn mot sentrum. En siste viktig utfordring er å få alle aktørene til å dra sammen for å styrke sentrum.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger