Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Hva Forsøksordningen har lært oss. Hovedkonklusjoner fra forsøk med kollektivtransport 1991-95

Hva Forsøksordningen har lært oss. Hovedkonklusjoner fra forsøk med kollektivtransport 1991-95

Forfattere: Heidi Renolen
Rapportnr: 393/1998
ISBN: 82-480-0050-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten oppsummerer hovedkonklusjonene fra analyser som er gjort i tilknytning til Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport. Ordningen ble opprettet av Samferdselsdepartementet i 1991 og videreført fram til og med 1995. Basis for rapporten er et omfattende materiale av lokale rapporter, foreløpige samlede analyser og en rekke andre undersøkelser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger