Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Hurtiglading og langkjøring med elbil i innlands-Norge

Hurtiglading og langkjøring med elbil i innlands-Norge

Forfattere: Inga Margrete Ydersbond, Astrid Helene Amundsen
Rapportnr: 1775/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2148-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne studien ser på hva som fremmer og hemmer bruk av elbil til langkjøring i Buskerud, Hedmark og Oppland, og hvordan elbilsjåfører i disse områdene kjører. Videre går den i dybden på hvordan elbilister reiser til sine hytter/fritidsboliger. Vi finner klar sammenheng mellom elbilenes batterikapasitet og hvor lange reiser de blir benyttet til å kjøre. De fleste lange reisene på minst 300 kilometer ble foretatt i ferier, ikke minst i sommerferien. Over 40 % av respondentene i vårt tre-fylkesutvalg hadde benyttet elbilen til en reise på minst 300 kilometer eller lengre det siste året. 57 % av respondentene i vårt største utvalg brukte elbilen ofte eller alltid til hytta/fritidsboligen. Dette betyr at elbiler i Norge også er blitt vanlige «hyttebiler» for dem som har elbil.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger