Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Høyrisikogruppers eksponering og risiko i trafikk

Høyrisikogruppers eksponering og risiko i trafikk

Forfattere: Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 1042/2009
ISBN: 978-82-480-1018-0
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1017-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Høyrisikogrupper er her definert som unge og eldre bilførere, bilførere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, førere av motorsykkel og ruspåvirkete førere. Eksponeringsdata er beregnet ved hjelp av spørreundersøkelser og veikantundersøkelser. Risiko er beregnet ved hjelp av Statistisk sentralbyrås statistikk over veitrafikkulykker. Resultatene viser at bilføreres eksponering og risiko er omtrent som tidligere beregninger viser; unge og eldre har høyest risiko. Omfanget av mc-kjøringen er imidlertid lavere enn tidligere beregninger har vist, og risikoen er følgelig høyere. Førere av lett mc under 18 år har særlig høy risiko. Bilførere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn har høyere risiko enn norske bilførere. Promilleførere har i gjennomsnitt om lag 55 ganger så høy risiko for å bli innblandet i dødsulykker som vanlige bilførere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger