Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Holdninger til å erstatte korte bilturer med gange eller sykkel

Attitudes towards walking and cycling instead of using a car

Forfattere: Ingunn Stangeby
Rapportnr: 370/1997
ISBN: 82-480-0023-0
Språk: English
Vedlegg Hele rapporten

Rapporten er laget i forbindelse med EU-prosjektet WALCYNG og tar opp folks holdninger til å erstatte korte bilturer med gange eller sykkel. Rapporten oppsummerer intervjuundersøkelser i Norge, Finland, Østerrike, Italia og Spania. Mulighetene for forbedret helse er en av de viktigste fordelene ved å gå og sykle. Mange bilturer kan erstattes med gange eller sykkel, men mange steder er forholdene lagt dårlig til rette for en slik overgang. Trafikanter flest mener at forbedret infrastruktur og politiske tiltak kan gjøre forholdene bedre for fotgjengere og syklister.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger