Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Holdninger og transportmiddelvalg. En litteraturstudie

Holdninger og transportmiddelvalg. En litteraturstudie

Forfattere: Guro Berge, Astrid Helene Amundsen
Rapportnr: 512/2001
ISBN: 82-480-0191-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Fokuset i dette littraturstudiet er rettet mot holdninger og preferanser i forhold til transportmiddelvalg. I forbindelse med markedsføring av eksisterende og nye kollektivtiltak, er det viktig at informasjonen når de kundegruppene en ønsker å nå. Dette krever en utstrakt kjennskap til nåværende og potensielle kundegrupper. En utstrakt kjennskap til deres behov og ønsker til det kollektive tilbudet er også nødvendig.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger