Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Holdninger og transportmiddelvalg. En litteraturstudie

Holdninger og transportmiddelvalg. En litteraturstudie

Forfattere: Guro Berge, Astrid Helene Amundsen
Rapportnr: 512/2001
ISBN: 82-480-0191-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Fokuset i dette littraturstudiet er rettet mot holdninger og preferanser i forhold til transportmiddelvalg. I forbindelse med markedsføring av eksisterende og nye kollektivtiltak, er det viktig at informasjonen når de kundegruppene en ønsker å nå. Dette krever en utstrakt kjennskap til nåværende og potensielle kundegrupper. En utstrakt kjennskap til deres behov og ønsker til det kollektive tilbudet er også nødvendig.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger