Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Her om bord er det "vi", ikke "oss og dem" : evaluering av prosjekt 18-016 "Selvstyrte skip på Helgeland"

Her om bord er det "vi", ikke "oss og dem" : evaluering av prosjekt 18-016 "Selvstyrte skip på Helgeland"

Forfattere: Morten Stenstadvold
Rapportnr: 1047/1996
Språk: Norwegian

Selvstyrte skip er ment å øke mannskapenes medbestemmelse og motivasjon samt bidra til sikker og økonomisk drift av Helgeland Trafikkselskaps ferger og hurtigbåter. Mannskapene mener prosjektet har gitt dem bedre motivasjon, styrket samarbeid og bedre kontroll over egen arbeidssituasjon. Selvstyringssystemet kan utvikles videre. Passasjerene på HTS’ ferger og hurtigbåter har merket lite til prosjektet, men er stort sett godt fornøyd med det produktet HTS leverer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger