Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Helseverknader av auka sykkeltrafikk i nokre utvalte norske småbyar

Helseverknader av auka sykkeltrafikk i nokre utvalte norske småbyar

Forfattere: Knut Veisten
Rapportnr: 1112/2010
ISBN: 978-82-480-1170-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1169-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Samandrag
Hele rapporten
Summary

Føremålet for prosjektet har vore å berekne helseverknadene av auken i sykkelbruk frå 2006 til 2010, for kvar av byane som deltok i sykkelbyundersøkinga i 2006 og oppfølgingsundersøkinga i 2010 (Kongsberg, Sandefjord, Notodden, Grimstad og Mandal). Det har òg vore inkludert ein kontrollby, nemleg Larvik. Helseverknadene er berekna i kroner basert på eksisterande offisiell verdsetting av positive helseeffektar av fysisk aktiv transport, gjeve i Handbok 140 frå Statens vegvesen, 2006. Da auken i sykkelbruken (luten som sykla, talet på turar, og kilometer per tur) frå 2006 til 2010 ikkje er funne å vera større i sykkelbyane enn i kontrollbyen, så kan ein ikkje utan vidare tilordne den verdsette helseverknaden til ein nytteeffekt av sykkelbyprosjektet, som kunne samanhaldast med kostnadene for sykkelbyprosjektet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger