Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Håndverkertransporter i by: Volum- og strukturestimater

Håndverkertransporter i by: Volum- og strukturestimater

Forfattere: Jon Martin Denstadli, Liva Vågane, Asbjørn Willy Wethal
Rapportnr: 1336/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1543-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten presenterer beregninger av volumet av håndverkertransporter i Bergen, Oslo og Trondheim, og sentrale kjennetegn ved denne trafikken. I henhold til disse estimatene utgjør håndverkertransporter 11 prosent av passeringene over bomsnittene i Oslo på en gjennomsnittlig hverdag (man-fre). Tilsvarende andeler i Bergen og Trondheim er henholdsvis 15 og 5 prosent.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger