Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Håndtering og sammenstilling av usikkerhet i nyttekostnadsanalyser

Håndtering og sammenstilling av usikkerhet i nyttekostnadsanalyser

Forfattere: Paal Brevik Wangsness, Kenneth Løvold Rødseth, Harald Minken
Rapportnr: 1443/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1670-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Kjernen i problemet med usikkerhet i samfunnsøkonomiske analyser er at beslutningene ikke kan være 100 % sikre, siden informasjonsgrunnlaget ikke er 100 % komplett. Denne usikkerheten bør gjennomgås, synliggjøres og håndteres på en måte som fører til bedre valg mellom prosjektalternativer, og til redusert risiko i prosjekter som blir valgt. I en gjennomgang av 19 lands/delstaters veiledere i samfunnsøkonomisk analyse viser vi mønstre i hvilke metoder som internasjonalt brukes til å analysere usikkerhet, hvilke variabler som anbefales analysert og hvordan usikkerheten anbefales sammenstilt og presentert. Sammen med funnene i litteraturstudien og anbefalinger fra en ekspert-workshop gir vi anbefalinger om hvilken veiledning revidert Håndbok V172 bør gi mht. sammenstilling av usikkerhet i nyttekostnadsanalyser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger