Du er her

  • > Publikasjoner
  • > "Halv på hel" i Tolga. Brukererfaringer og evalueringer

"Halv på hel" i Tolga. Brukererfaringer og evalueringer

Forfattere: Kåre H. Skollerud
Rapportnr: 1343/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1553-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten er en brukerundersøkelse blant befolkningen i Tolga kommune og formidler ulike deler av befolkningens erfaringer med, og evalueringer av, det lokale kollektivtransporttilbudet Halv på hel. I rapporten deles befolkningen inn i ulike alderskategorier. Det går frem at ulike grupper har helt ulike bruk av tilbudet, men at det vedkommer de aller fleste gruppene, også de som selv ikke benytter tilbudet i særlig grad. Avslutningsvis viser rapporten til ulike forbedringstiltak for ordningen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger