Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Grunnprognoser for utvikling i innenlands persontransport fram til år 2000

Grunnprognoser for utvikling i innenlands persontransport fram til år 2000

Forfattere: Frode Voldmo
Rapportnr: 1111/1998
Språk: Norwegian

Samferdselsdepartementet ønsker i kommende planperiode å utarbeide en helhetlig samferdselsplan hvor investerings-program og planarbeid for veg, bane, sjøtransport og lufttransport samkjøres. Med utgangspunkt i økonomiske forutsetninger basert på basisalternativet i Langtidsprogrammet 1998-2001 har TØI utarbeidet grunnprognoser for utvikling av innenlands persontransport fram til år 2020. Grunnprognosene vil inngå som premiss i transportsektorenes arbeid med samferdselsplanen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger